Poradenství

Poradce zdravého životního stylu

poskytujeme poradenství v oblasti zdravého životního stylu a prevence civilizačních nemocí. Poradce rozebere životní styl klienta za pomoci podrobného anamnestického rozhovoru a základních běžně dostupných diagnostických metod. Na základě toho stanoví rizikové faktory v souvislosti s možnými nebo již vzniklými zdravotní problémy člověka. Navrhne vhodné fyzické aktivity cíleně s ohledem na aktuální potřeby jedince. Pro zvládnutí stresových faktorů umí navrhnout vhodné relaxační techniky. Umí sestavit jídelníček z hlediska individuálních požadavků klienta a má přehled o vlastnostech, průmyslovém a gastronomickém zpracování potravin v rámci zdravé výživy. 

 

Kineziologie – One Brain

Jedná se o jednoduchou metodu, během které je možné využitím tzv. buněčné paměti zjistit příčinu stresu či problému a následně odstranit úzkost z nepříjemných vzpomínek, které stres vyvolávají. Takto vyvolaný stres nebo problém může mít psychickou, ale i fyzickou podobu.

 

Rozbory numerologie

Numerologie vykládá významy jednotlivých čísel a jejich kombinaci. Podle nich pak můžeme odhadovat, jak se naše životy budou vyvíjet, a co nás čeká. Ukazuje nám také jednotlivé rozdíly mezi lidmi a jejich jednotlivé typy. Numerologie je úzce svázaná s astrologií a tarotem. Tyto obory si informace předávají a zároveň se společně propojují. Nabízí také další možnost poznání sebe sama. Pokud ale chceme najít ucelený pohled, musíme prozkoumat i další esoterické oblasti. Tím získáme větší nadhled a dokážeme si jednotlivé kousky poskládat dohromady.

 

Klasická astrologie

Astrologie je tradiční nauka, která zkoumá souvislosti postavení planet, hvězd a vesmírných bodů s událostmi na Zemi. Název astrologie pochází z řeckého astron, hvězda, a logos, slovo, smysl, význam. Tedy volně řečeno, smysl a význam hvězd. Astrologie je založena na principu synchronicity, bezpříčinné souvislosti.

 

Regresní terapie

Regresní terapie, vycházející z hlubinné abreaktivní psychoterapie, umožňuje nacházet a zpracovávat příčiny fyzických i psychických problémů, jimiž lidé trpí, a vracet jim zdraví. Psychoterapie nevyžaduje užívání žádných psychofarmak a vzhledem k tomu, že je schopna jít daleko do minulosti, umožňuje nalézat a zpracovat příčiny, k nimž se jiné, konzervativní psychoterapeutické postupy vůbec nedostanou.